سوابق اجرایی گروه صنعتی پویش کاران

شرکت بازارسازان طراح خط تولید و فراوری پیازداغ صنعتی
گروه صنعتی سدنا خط تولید و بسته بندی فرنچ فرایز
شرکت شکوه تجارت کاسپین خط تولید و بسته بندی چیپس
موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی خط سبزیجات صنعتی و مدیریت پسماند
صنایع غذایی بیژن سیستم پروسس
هلدینگ سولیکو ( پمینا) کاله-اصفهان
شرکت فلیکس شرق(مزمز) زیر مجموعه مزمز-روستر خشکبار
شرکت آماده لذیذ ( الیت) خط تولید پیاز داغ صنعتی
صنایع غذایی مائده ( یک و یک) خط تولید پیاز داغ صنعتی
شرکت تولیدی و بازرگانی ایران فرید(پاکر) خط تولید پیاز داغ صنعتی
گروه تولیدی فربد-یزد(یوتا) خط پفک هندی صنعتی
شرکت مادیران (LG) سیستم بسته بندی
شرکت صنعتی فرایند آب آریا سیستم صنعتی بسته بندی آبمعدنی
شرکت کهن نوش ایرانیان سیستم صنعتی بسته بندی آبمعدنی
صنایع غذایی راهین-سنندج خط صنعتی عرقیات گیاهی
شرکت گلیار- گلپایگان خط صنعتی عرقیات گیاهی
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خط سورت و بسته بندی حبوبات
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بسته بندی بذر
سازمان فنی و حرفه ای بوشهر خط کامل شستشوی میوه و سبزیجات
شرکت سلامت- افغانستان خط کامل چیپس صنعتی
چیپس فامیلی-افغانستان خط کامل چیپس صنعتی
چیپس روز-افغانستان خط کامل چیپس صنعتی
کارخانه حبوبات نظامی-افغانستان خط سورت و بسته بندی حبوبات
کارخانه تولیدی آبمعدنی-سماء میسان-عراق خط تولید و بسته بندی آبمعدنی
کارخانه چیپس سالوته خط کامل چیپس صنعتی
مجموعه تولیدی پیاز-اصفهان خط تولید پیاز داغ صنعتی
مجموعه تولیدی غذای فارسی خط تولید پیاز داغ صنعتی
بازرگانی رزگار-سلیمانیه عراق خط تولید و بسته بندی چیپس
شرکت پیشتاز طب
بسته بندی کیت های آزمایشگاهی
Green House Co-  Erbil-iraq خط سورت و بسته بندی حبوبات و خشکبار